Weinig tot geen zwerfafval!

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar zwerfafval in de openbare ruimte. Het onderzoek is uitgevoerd op de locaties waar afvalbakken zijn verwijderd en bij maatschappelijke organisaties die deelnemen aan de pilot Schoon Belonen. Het onderzoek toont aan dat er weinig tot geen zwerfafval ligt in de openbare ruimte.

OBS de Berkel
Oranjelaan Neede is afvalbak verwijderd

Verwijderen afvalbakken

Begin 2017 zijn in het kader van het afvalbakkenplan in totaal 66 afvalbakken in verschillende kernen verwijderd. Het verwijderen van de afvalbakken mag niet leiden tot een toename van de hoeveelheid zwerfafval in de openbare ruimte. Daarom is de hoeveelheid zwerfafval gemeten op de plaatsen waar de afvalbak is verwijderd.
De resultaten van de schouw zijn bemoedigend. Het wegnemen van de bakken in de openbare ruimte heeft niet geleid tot meer zwerfafval. 5 van de te verwijderen afvalbakken zijn geadopteerd door inwoners. Berkelland staat er met aanzienlijk minder bakken nog steeds verzorgd bij. Natuurlijk zijn er aandachtsgebieden en daar gaan we mee aan het werk.

Pilot Schoon Belonen

De pilot is een initiatief van de VNG, Natuur & Milieu en het Afvalfonds Verpakkingen. Vanaf 1 september 2016 doen 22 maatschappelijke organisaties in de gemeente Berkelland mee aan de pilot. De organisaties leveren hun plastic, metaal en drankenkartons (kortweg PMD) gescheiden in en houden de openbare ruimte schoon. In ruil daarvoor krijgen ze een vergoeding. In 2017 hebben ze 1003 zakken ingezameld.
De algemene indruk bij de pilotlocaties, net als in de hele gemeente Berkelland, is goed. In de openbare ruimte bij de maatschappelijke organisaties is weinig tot geen zwerfafval aangetroffen. Met organisaties waar de kwaliteit van de buitenruimte is afgenomen gaan wij in gesprek.

Verenigingen, scholen en andere organisaties kunnen nog steeds deelnemen aan de pilot Schoon Belonen. Aanmelden kan via het formulier ‘Aanmelden schoon belonen’.


OBS de Berkel
OBS de Berkel Rekkendoet mee aan pilot Schoon belonen