Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Informatiebijeenkomst Geurbeleid

Vooruitlopend op de behandeling door de gemeenteraad van het rapport ‘Veehouderijen, geur en mogelijke effecten van andere geurnormen’, vindt op 28 augustus 2018 om 19.30 uur in het restaurant van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo een informatiebijeenkomst plaats.

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het rapport en de situatie in Berkelland. Daarnaast wordt  ingegaan op de werking van het geurbeleid in het algemeen. U bent van harte welkom om deze informatiebijeenkomst bij te wonen!

Programma informatiebijeenkomst

  • Welkom door wethouder mevrouw M. van Haaren
  • Presentatie door de heer Mark Daalwijk van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
  • Vragen
  • Slotwoord door wethouder mevrouw M. van Haaren