Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Grijze container extra geleegd in deel van Eibergen

Op 8 januari 2019 komt de firma Ter Horst de grijze container extra leegmaken in de straten die globaal ten westen van de fietsbaan in Eibergen liggen.
Deze extra lediging staat niet op de afvalkalender die kortgeleden in de bus viel.

De laatste keer dat in deze straten de grijze container leeggemaakt is was 18 december. De daaropvolgende keer zou 22 januari 2019 zijn. Daar zitten 5 weken tussen en dat is niet wenselijk. Vanaf 22 januari geldt dat de grijze container 1 keer per 4 weken wordt geleegd.

De adressen waarvoor de extra inzameling geldt krijgen hierover een brief in de bus.

logo vang