Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Vanaf 1 januari begint de nieuwe afvalinzameling

Wethouder Anjo Bosman: “Ik heb er alle vertrouwen in dat inwoners van Berkelland de afvalscheiding goed op zullen pakken”

anjo bosman

De groene container wordt 1 x per 2 weken opgehaald, maar let op: de grijze container 1 x per 4 weken

Na een lange aanloopperiode met informatieavonden, enquêtes, een afvalpanel en gesprekken met inwoners, wordt er vanaf januari een aantal veranderingen in de afvalinzameling doorgevoerd. Wij gaan met wethouder Anjo Bosman in gesprek over deze veranderingen.

Waarom deze verandering?

Anjo Bosman: “Voor het milieu en voor de portemonnee is het goed dat we allemaal het huishoudelijk afval beter scheiden. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat in de grijze container veel afval zit dat er niet in hoort. Een voorbeeld is dat in de grijze container nog steeds veel groente-, fruit- en tuinafval zit. Dat kon in 2018 ook omdat de container 1 x in de 2 weken werd leeggemaakt. Er was dus voldoende ruimte in de grijze container om er andere grondstoffen in te doen naast het eigenlijke restafval. In 2019 wordt de grijze container 1 x per 4 weken leeggemaakt. Dan is er alleen nog maar ruimte voor het restafval. We hopen dat inwoners op die manier meer bewust worden van het beter scheiden van het huishoudelijk afval.

De grijze container wordt vanaf 1 januari nog 1 x per 4 weken geleegd, dit was altijd 1 x per 2 weken. Is dat genoeg?

“Als we ons afval goed scheiden, is dat zeker genoeg. Dan blijft er nog maar weinig restafval over dat in de grijze container hoort. Laten we ook niet vergeten dat we voorheen, toen er nog geen PMD-inzameling (Plastic, metaal en drankenkartons) was, alles in de grijze container moesten doen. Sinds we het PMD apart inzamelen hebben veel huishoudens de grijze container niet meer vol.

Bovendien hebben we een breed scala aan mogelijkheden waar iedere Berkellandse inwoner de verschillende soorten afval kan inleveren. Luier- en kleding containers, inzamelpunten voor glas en oud papier. Je kunt je afval op allerlei manieren kwijt. Het is even omdenken, maar ik zie in de praktijk dat veel mensen het al doen.”

Is het verminderen van het aantal ophaaldagen beter voor het milieu?

“Ja. De gedachte is dat als we minder vaak afval ophalen, mensen hun afval beter gaan scheiden. Als we ons afval goed scheiden, hebben we daar uiteindelijk allemaal voordeel van, zowel financieel als voor het milieu”.

Er wordt vaak gedacht dat alle afval toch op één bult komt, hoe zit dat?

“Dat klopt niet. Alle verschillende soorten afval worden ieder op hun eigen manier verwerkt. Het afval uit de grijze container gaat naar afvalenergiecentrales in Coevorden (Suez) en Hengelo (Twence). In het Duitse stadje Kempen staat de sorteringsfabriek waar ons PMD-afval naar toe gaat. Daar worden de verschillende soorten plastic, metaal en drankenkartons gesorteerd. Het gesorteerde afval wordt gerecycled tot grondstof om nieuwe producten van te maken. Het grof tuinafval en de inhoud van de groene container gaat naar Hengelo. Het grof huishoudelijk afval gaat naar de kringloopwinkel in Borculo of in Groenlo. Het afval wordt daar gesorteerd en de bruikbare producten worden weer verkocht in de winkels.”

Wat doet de afvalverwerker met mijn afval om er grondstof van te maken?

“De inhoud van de grijze container wordt verbrand en hierbij wordt energie opgewekt. De inhoud van de groene container wordt verwerkt tot compost dat weer gebruikt kan worden in de tuin. Glas wordt omgesmolten tot nieuw glas, net als metaal (blikjes) en plastic. Maar, om ervoor te zorgen dat het afval of de grondstof op een goede manier te verwerken is, is het van belang dat we ons afval zo goed mogelijk scheiden.”

grijze container

De inhoud van de grijze container op dit moment

Wat gebeurt er als mensen het afval niet scheiden?

“Als mensen niet goed scheiden kan het afval niet hergebruikt worden. Het komt helaas voor dat een partij moet worden afgekeurd omdat er niet goed gescheiden is. Dat is ontzettend jammer. Om dit te voorkomen zitten er camera’s op de vrachtwagens. Hiermee kan de inzamelaar zien wat er in de afvalcontainer zit. Als er iets inzit wat er niet in hoort, zoals bijvoorbeeld plastic in de groene container, dan maken zij de container niet leeg en geven een waarschuwing af.”

Hoe zit het met de kosten, waar zijn die op gebaseerd?

“De gemeente Berkelland zorgt dat al het huishoudelijk afval wordt opgehaald. De kosten hiervan worden doorberekend naar de huishoudens in de vorm van de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Hiervoor worden de groene en grijze container geleegd en wordt het PMD-afval opgehaald. Het oud papier wordt opgehaald door verenigingen, zij krijgen daarvoor een vergoeding van de gemeente. Ook grof tuinafval en klein chemisch afval wordt 4 x per jaar huis-aan-huis opgehaald. Verder zijn er inleverpunten voor glas, kleding en luiers.”

Is de definitieve afvalstoffenheffing voor 2019 al vastgesteld?

“De gemeenteraad heeft 11 december de definitieve heffing voor 2019 vastgesteld. Een pakket met een kleine (140 liter) grijze container kost 135 euro per jaar, een pakket met een grote (240 liter) grijze container kost 185 euro per jaar. Bewoners van hoogbouw met een verzamelcontainer betalen   135 euro per jaar. Voor het omwisselen van containers betaalt u vanaf 1 januari alleen voor het omwisselen van een kleine (140 liter) grijze container naar een grote (240 liter) grijze container 30 euro. Andere omwisselingen worden niet in rekening gebracht.”

Als we ons afval goed scheiden zouden de kosten dan kunnen dalen?

“Ja, dat kan. Het inzamelen en verwerken van afval kost geld. Als we er voor kunnen zorgen dat het afval in de grijze container minder wordt door het beter te scheiden in afval en grondstoffen, is dat niet alleen meer beter voor het milieu, het scheelt ook aanzienlijk in de kosten. Het afvoeren van restafval is namelijk veel duurder dan het afvoeren van grondstoffen.”

De gemeente is nu bezig met de aanbesteding voor de aankoop van containers voor het inzamelen van PMD-afval. Bij de voorwaarden voor de inkoop van deze containers eisen wij dat de leveranciers zo veel mogelijk plastic dat al eerder is gebruikt, inzetten bij het maken van deze containers. Dit percentage van hergebruikt plastic kan oplopen tot 80%.

Handige afvalapp en afvalkalender

We gaan anders inzamelen. Dit kan even wennen zijn. En het roept ook vragen op. Op welke dagen wordt er afval ingezameld? Welke inzamelmogelijkheden zijn er? Wat mag er nu wel en niet bij het PMD-afval? Voor deze en nog veel meer vragen is er een handige afvalapp. Hierin ziet u precies op welke dagen afval wordt ingezameld op uw adres. Ook vindt u er allerlei handige tips. De app is gratis te downloaden in de Appstore en Google Playstore. Welk afval op welke dagen wordt ingezameld vindt u ook op onze papieren afvalkalender. Die heeft u inmiddels per post thuis ontvangen. Deze is ook te downloaden via onze website www.gemeenteberkelland.nl.

logo vang