Bijeenkomst voor zorgprofessionals 4 april

‘cultuursensitief werken met vluchtelingen’

Arts

Werk jij als professional met vluchtelingen? Werk je in de zorg en ondersteuning van statushouders, als bijvoorbeeld maatschappelijk werker, medewerker wijkteam/sociaal team, WMO-consulen, medewerker GGZ, huisarts, tandarts, verloskundige, kraamverzorger, jeugdarts, welzijnswerker of wijkverpleegkundige? Dan is de bijeenkomst ‘cultuursensitief werken’ iets voor jou!

Regio Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk:
Woensdag 4 april, 17.15 - 22.00 uur
Gemeentehuis Oost Gelre
Varsseveldseweg 2
Lichtenvoorde

Programma

 • 17.15 – 17.30 Inloop met koffie en thee
 • 17.30 – 17.40 Opening - welkom
 • 17.40 – 19.00 Hoe stem je je hulp goed af op mensen met een andere culturele achtergrond dan jijzelf? Door Züleyha Sahin – bureau De Mix
 • 19.00 – 19.45 Pauze en eten
 • 19.45 - 21.45  Workshopronde 1 en Workshopronde 2:
  • A. Cultuursensitief werken: casebespreking en vragen (Züleyha Sahin, bureau De Mix)
  • B. Signalering van problemen en trauma en wat dan? (Réka Incze, Spectrum en Mete Sabanoglu, GGNet)
  • C. Mijn cliënt/patiënt is Eritreeër: wat belangrijk is te weten (Musie Sium, tolk)
  • D. Van de hoed en de rand: asielzoeker, statushouder, route en gezondheid (Vluchtelingenwerk)
  • E. Ouders en hun kind: hoe bij problemen in gesprek gaan (Sunay Nuraydin, GGD NOG en Armida Panka, IrisZorg)
 • 21.45 – 22.00 Afronding

Organisatie

De gemeenten Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk bieden samen met regionale instellingen en het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deze bijeenkomst aan.

Opgave bij:

secretariaat.ggdnog@ggdnog.nl. Graag met vermelding van uw naam, functie, organisatie, top 3 workshopvoorkeuren en eventuele dieetwensen.

Meer informatie:

Cobi Izeboud, Regiocoördinator Noord- en Oost-Gelderland Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders
OTAV, telefoon 088 - 443 32 15.