Dubbele bewoning

Het College merkt al langere tijd dat er allerlei vragen leven over dubbele bewoning van een woning in het buitengebied. Het College wil daarom helderheid scheppen over hoe ze in de toekomst om wil gaan met verzoeken voor dubbele bewoning. Ook wil ze bestaande situaties van dubbele bewoning in beeld brengen.

Poppetje vinkt lijstje af met groot potlood

De bedoeling is om duidelijkheid te verschaffen in welke situaties, op welke locaties en onder welke voorwaarden in de toekomst meegewerkt kan worden aan verzoeken voor dubbele bewoning, voor het behoud van leefbaarheid. Daarnaast bestaat de wens om meer grip te krijgen op het ontstaan van nieuwe woningen als gevolg van dubbele bewoning. Het college heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak zal in april ter behandeling aan het college aangeboden worden. 

Een werkgroep houdt zich actief bezig met dit thema

Dat dit onderwerp bij inwoners in Berkelland leeft, blijkt ook uit de werkgroep die zich actief bezighoudt met dit thema. Deze werkgroep komt voort uit de pilot Wonen die afgelopen jaar in Beltrum is gehouden, met als doel ‘goed wonen in Beltrum, nu en in de toekomst’. Hieruit blijkt dat er in veel situaties onduidelijkheid bestaat over dubbele bewoning en de verkoopbaarheid hiervan. De gemeente is hierover met de werkgroep in overleg. Ook onderzoekt de gemeente wat zij kan betekenen bij het vraagstuk rondom verkoopbaarheid en het verkrijgen van een hypothecaire lening bij dubbele bewoning.