Informatieavond school

Ouders, buurt- en wijkbewoners, raadsleden en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op de informatieavond op 22 februari 2018 bij de Schakel, Ketterinksteeg 2b in Eibergen.

Speelplein van R.K. De Schakel

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is rond 20.30 uur afgelopen. De avond staat onder leiding van Henkjan Kok. Hij zal samen met het adviesbureau M3V een toelichting geven op het Programma van Eisen voor de samenvoeging van het R.K. onderwijs (De Schakel en De Regenboog) in wijk ‘t Simmelink in Eibergen.

Het Programma van Eisen is opgesteld door de stuurgroep. In deze groep werken schoolbestuur en gemeente samen om één R.K. onderwijslocatie te realiseren. Het Programma van Eisen gaat specifiek over de invulling van de school. De invulling voor het gehele terrein zal in een later stadium aan de orde komen.

Informatie over Programma van Eisen toekomstige invulling R.K. basisonderwijs Eibergen

  • Wanneer: donderdag 22 februari 2018om 19.30 uur
  • Waar: R.K. De Schakel, Ketterinksteeg 2b, 7152 BG  Eibergen
  • Onder leiding van: Henkjan Kok, procesbegeleider IKC ontwikkeling Eibergen