Jongerenwerker gemeente

Gemeente Berkelland is een jongerenwerker rijker!
Eind vorig jaar is Nicole van Vonno gestart als jongerenwerker in de gemeente Berkelland.

Jongerenwerker Nicole en stagiaire Colinda

Nicole van Vonno (Links) en Colinda Achterberg (rechts) We hopen jullie op zoveel mogelijk plaatsen te ontmoeten!

Nicole aan het woord

Nicole: “Ik heb veel ervaring in de Achterhoek en Twente in het jongerenwerk, als straathoekwerker met vaak lastige groepen. Deze ervaring ga ik inzetten om de houding/het gedrag van jongeren in de gemeente te veranderen. Want jongeren moeten zelf in actie komen. De houding dat 'er hier niets te doen is' moet veranderen in 'wat kunnen en zullen we zelf eens opzetten'.

Ik doe dit samen met een stagiaire, Colinda Achterberg. Zij volgt de opleiding sociaal cultureel werk bij Mijn School, onderdeel van het Graafschap College. Mijn School heeft vorig jaar een onderzoek gehouden naar wat er in jongeren omgaat en wat ze graag willen veranderen. De resultaten van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat een jongerenwerker geworven is”.

“Een aantal betrokken ouders, bewoners en jongeren uit Neede zijn al langere tijd bezig om iets voor de jeugd op te zetten in het dorp en wij ondersteunen ze daarbij. Samen met deze groep bewoners hebben we gekeken of Jimmy een mogelijkheid is. Jimmy is een bestaand concept, een plek voor en door jongeren waar ze terecht kunnen met al hun vragen en ideeën  zoals een hulpvraag bij verslaving of wanneer ze een feest willen organiseren”.

“We willen met iedereen in gesprek gaan; om ideeën te horen, maar ook om partijen met elkaar in contact te brengen. In de eerste plaats met de jongeren zelf, maar ook met groeperingen en instanties die met jongeren te maken hebben”.

Nicole is te bereiken per telefoon / what's app op 06 – 41 769 769.