Kruiskamplaan wordt groener

Vanaf 12 februari beginnen de werkzaamheden om de Kruiskamplaan, tussen Maasstukke en Twenteroute, een stuk groener te maken. De berken en onder beplanting worden eerst verwijderd. Aan één zijde van de weg worden de trottoirs en de parkeerplaatsen versmald. En er komen verschillende soorten nieuwe bomen, (blok)hagen, grasstroken, afgewisseld met gemengde lage beplantingen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind maart klaar zijn.

voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3

Samen met bewoners Kruiskamplaan

Bewoners van de Kruiskamplaan, tussen Maasstukke en Twenteroute, hebben samen met de gemeente een plan ontwikkeld dat er in voorziet dat de Kruiskamplaan een groenere uitstraling krijgt.

Verwijderen berkenbomen en onder beplanting

De huidige berken en onder beplanting gaan we verwijderen. De berkenbomen zorgen al jarenlang het hele jaar door voor overlast. Er komen verschillende soorten nieuwe bomen, waarmee voor de toekomst plantenziekten in monoculturen worden voorkomen. Daardoor hoeven we ook geen hele lanen meer te kappen.
Verder voorziet het plan in hagen en grasstroken, afgewisseld met gemengde lage beplantingen. Het geheel wordt zo extensief mogelijk onderhouden om kosten van onderhoud te sparen.

Plannen leveren 720 m2 meer groen op

Een deel van de overtollige bestrating wordt omgevormd naar groen. Aan een zijde van de weg worden de trottoirs en parkeerplaatsen smaller. Dit levert ongeveer 720 m2 groen meer op en dat is 20% meer dan de huidige oppervlakte groen aan de Kruiskamplaan.
Wij hopen hiermee een kleine bijdrage te leveren aan onze klimaatdoelstellingen zoals meer groen en daardoor meer verkoeling, meer waterberging en meer ecologie.

Enig ongemak

Naar verwachting zal er tot eind maart gewerkt worden aan de Kruiskamplaan. De werkzaamheden zullen enig ongemak veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor.