Militaire oefening

Het ministerie van Defensie houdt van 19 tot en met 23 februari 2018 een militaire oefening. De oefening speelt zich af in het gebied tussen Apeldoorn, Borne, Haaksbergen en Dieren. Er doen 27 militairen en 12 bedrijfswagens mee.

Doel oefening

De militairen worden getraind in het verplaatsen met de voertuigen, te voet en het inrichten van waarnemingsposten. Verder verkennen zij het gebied en de routes. De militairen en de voertuigen verplaatsen zich gewapend. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Gebruik van wegen en terreinen

In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. De eenheid vraagt van te voren aan de eigenaren/beheerders toestemming voor het gebruik van particuliere terreinen of objecten. Er zal alles aan gedaan worden om overlast en hinder aan burgerverkeer te voorkomen.

Schade?

Is er, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA  Utrecht, telefoon 030-2180420.