Samen bouwen aan Ondersteuning Thuis

Op maandag 5 februari was er in ontmoetingscentrum ‘Het Hof’ in Borculo een bijeenkomst over Ondersteuning Thuis. Ruim negentig mensen waren hierbij aanwezig. Diverse partijen, waaronder onder andere inwoners, zorgaanbieders en medewerkers van de teams Voormekaar, kwamen bijeen om te brainstormen over de toekomstige invulling van de maatwerkvoorziening Ondersteuning Thuis.

foto van bijeenkomstOndersteuning Thuis is een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), waarmee momenteel een pilot wordt gedraaid. Deze voorziening is er aan de ene kant op gericht om inwoners zolang mogelijk zelfstandig thuis (en in de samenleving) te laten functioneren. Aan de andere kant streven we er naar dat er rondom de inwoner zo weinig mogelijk ‘gedoe’ is. Wanneer een inwoner, in geval van lichamelijke en/of psychische beperkingen daar moeite mee heeft, kan via Voormekaar een aanvraag worden gedaan voor Ondersteuning Thuis.

Afgelopen jaar is Ondersteuning Thuis geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam onder andere naar voren dat inwoners tevreden zijn over de geboden hulp via Ondersteuning Thuis. En dat medewerkers ervaren dat zij meer inwonergericht kunnen werken. Wel zijn er verschillende verbeterpunten om Ondersteuning Thuis verder te ontwikkelen. Daar willen we nu mee aan de slag. De bijeenkomst op 5 februari is daarvoor een eerste stap.  

Na een korte introductie en welkom door wethouder Marijke van Haaren, gingen de verschillende partijen met elkaar in gesprek over hun ideeën en beelden bij de invulling van Ondersteuning Thuis.
In samengestelde groepen kwamen vragen aan bod als ‘Wat is Ondersteuning Thuis volgens u?’ en: ‘Wat is er nodig om Ondersteuning Thuis verder te brengen?’

Aan het einde van de middag werden de ideeën met elkaar gedeeld. Vooral punten als communicatie en samenwerking tussen de verschillende partijen werden ter verbetering aangekaart. Binnenkort volgt er een vervolg op deze sessie.
Wilt u ook meepraten over de maatwerkvoorziening Ondersteuning Thuis, dan kunt u zich opgeven bij Marjolijn Gerritsen via m.gerritsen2@gemeenteberkelland.nl

foto van bijeenkomst