Verbod op asbestdaken

Het Rijk moet doorpakken met het verbod op asbestdaken

Die boodschap heeft de regio Oost-Nederland afgegeven aan Tweede Kamerleden, die 16 februari op bezoek waren in de gemeenten Berkelland en Hof van Twente. Het is van groot belang dat het verbod per 2024 gaat gelden. Nu is nog niet geregeld hoe dat verbod gehandhaafd wordt. Met als gevolg dat veel eigenaren van schuren met asbestdaken hun dak nog niet vervangen. Daarnaast pleitten de bestuurders voor eenvoudigere regels en een oplossing voor financieel kwetsbare dakeigenaren.

Om aandacht voor de asbestproblematiek te krijgen en de omvang van het probleem in de regio aan te geven trok vrijdag een bus met zes Tweede Kamerleden door de gemeenten Berkelland en Hof van Twente. Dit op initiatief van deze gemeenten en de provincies Gelderland en Overijssel. In Berkelland werd een gestopte boer bezocht die zijn pensioen op ziet gaat aan de sanering van de asbestdaken. De gemeente Berkelland heeft als grote plattelandsgemeente een flinke hoeveelheid vrijkomende agrarische bebouwing ter grootte van ruim 60 voetbalvelden. Veel van deze panden hebben een asbestdak. De meeste daken komen uit de jaren zeventig en zijn hard aan het verweren. Hierdoor komen steeds meer kankerverwekkende vezels vrij in de lucht, wat een gezondheidsrisico oplevert. Het is dus van groot belang dat deze daken vervangen worden.

Maak regels eenvoudiger en zorg voor voldoende financiële middelen

Lokale en regionale bestuurders benadrukten tijdens het werkbezoek de urgentie van snelle besluitvorming. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor vereenvoudiging van arbo-regelgeving zoals het hijskraanverbod en om een opleiding te starten die alleen gericht is op daksanering. Nu is er onvoldoende gekwalificeerd personeel om alle daken voor 2024 te kunnen vervangen. Ook is aandacht gevraagd voor financiële ondersteuning voor de dakeigenaren met onvoldoende middelen. Wethouder Patricia Hoytink-Roubos gaf aan na te denken over de oprichting van een fonds waaruit goedkoop geld geleend kan worden.

Asbestdak

Voorbeeldgemeenten en –provincies

In Gelderland en Overijssel wordt al een aantal jaren succesvol gewerkt aan een versnelling van de verwijdering van asbestdaken. In de gemeente Berkelland is met de Asbesttrein een collectieve aanpak ontwikkeld voor de aanpak van asbestdaken in het landelijk gebied. Hierbij wordt een gezamenlijke aanbesteding gefaciliteerd, waardoor de kosten voor dakeigenaren worden gedrukt.

Foto van Wethouders Patricia Hoytink-Roubos (Berkelland) en Harry Scholten (Hof van Twente), en de gedeputeerde Bea Schouten (Gelderland) ontvingen zes kamerleden. Op de foto: kamerleden Erik Ziengs, Roy van  Aalst, Maurits van Martels en Sem Lacin
Wethouders Patricia Hoytink-Roubos (Berkelland) en Harry Scholten (Hof van Twente), en de gedeputeerde Bea Schouten (Gelderland) ontvingen zes kamerleden. Op de foto: kamerleden Erik Ziengs, Roy van  Aalst, Maurits van Martels en Sem Lacin.