Welzijnsraad vergadert op 15 februari

De Welzijnsraad vergadert op 15 februari in Haarlo. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Deze vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in Kulturhus ’t Stieltjen, Wolinkweg 12.

Agenda

 1. (20.00 uur) Opening, mededelingen en vaststelling agenda
 2. (20.05 uur) Terugkoppeling uit inloop-/spreekuur, voorafgaande aan de vergadering
 3. (20.15 uur) Spreektijd lokale organisaties (maximaal 5 minuten per persoon/organisatie; gelimiteerd)
 4. (20.50 uur) Toelichting stand van zaken verschillende beleidsterreinen
  1. Toelichting stand van zaken
  2. Actuele stukken, eventueel ter voorbereiding van een advies
 5. (21.20 uur) Themabespreking / Terugkoppeling uit bijeenkomsten
 6. (21.30 uur) Korte pauze
 7. (21.35 uur) Notulen openbare vergadering d.d. 18 januari 2018
 8. (21.40 uur) Data- en actielijst + Excellijst uitgebrachte adviezen + Jaarplanning
 9. (21.45 uur) Ingekomen post
  1. Vastgestelde geactualiseerde Besluitenlijst
  2. Uitnodiging afsluitende bijeenkomst beleidskader Sociaal Domein op 19-02-2018
  3. Uitnodiging symposium Continuïteit van Zorg - Tot hier … en nu verder op 14-06-2018
  4. Informatie over onderzoek jongeren gemeente Berkelland n.a.v. vraag vorige vergadering
 10. (21.50 uur) Vaststellen Jaarverslag Welzijnsraad 2017
 11. (22.00 uur) Rondvraag en Sluiting.

Komt u ook naar ‘Maak van krimp je kracht’?

De Welzijnsraad en de Seniorenraad van Berkelland organiseren deze maand verschillende bijeenkomsten over de demografische ontwikkelingen in de gemeente.  U bent ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en mee te praten en te denken over dit actuele onderwerp!  

Tijdens de bijeenkomsten staan prikkelende stellingen centraal die inspelen op mogelijke gevolgen van demografische ontwikkelingen in Berkelland. Aan de hand van deze stellingen vindt de discussie plaats over kansen en mogelijkheden voor een veranderend Berkelland.

Aanmelden

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en staan gepland op 7 februari in de Huve in Eibergen, 14 februari  in ’t Kulturhus in Ruurlo en op 21 februari in Borculo (locatie volgt).
Wilt u aanwezig zijn? U bent van harte welkom! Wel vragen wij u zich van te voren aan te melden via welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl. Graag tot ziens op één van de bijeenkomsten!