subsidieregeling evenementen

In 2018 krijgen 11 evenementen een financiële bijdrage en worden de herdenkingen van 4 en 5 mei gesubsidieerd. Daarnaast wordt een aantal activiteiten gesubsidieerd met een bedrag van 450 euro. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Folksfeest

De 29 activiteiten zijn gericht op gemeenschapszin in een kern. Via het stimuleren van sociale samenhang kunnen positieve ontwikkelingen op het terrein van leefbaarheid, veiligheid en gezondheid bevorderd worden. Het gaat dan voornamelijk om volksfeesten en optochten.

Duidelijkheid

Het college heeft verder besloten de tekst van de subsidieregeling aan te passen om de duidelijkheid te vergroten en om te gaan werken met vaste bedragen voor evenementen.