Bijeenkomst Welzijnsraad en Seniorenraad

31 januari in Neede, 7 februari in Eibergen, 14 februari in Ruurlo en 21 februari in Borculo.

De Welzijnsraad en de Seniorenraad van Berkelland vinden het belangrijk dat er aandacht is voor demografische ontwikkelingen in de gemeente.  Onder het motto ‘Maak van krimp je kracht’ willen zij de bewustwording onder de inwoners van Berkelland vergroten. U bent dan ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij 1 van de bijeenkomsten in Neede, Eibergen, Ruurlo en Borculo.

De bevolking van Berkelland verandert. De demografische ontwikkelingen laten zien dat het aandeel ouderen toeneemt (vergrijzing) en het aantal jongeren afneemt (ontgroening). Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft recent onderzoekscijfers gepubliceerd, waarin staat dat Berkelland een bevolkingsdaling van 0,4% heeft, met een afname van 183 personen in 2017. In de regio Twente-Achterhoek is Berkelland volgens de Tubantia daarmee de sterkste groeiende krimpgemeente.

Op 20 september 2017 is op initiatief van de Seniorenraad en de Welzijnsraad de aftrap gegeven voor een brainstormsessie over de demografische ontwikkelingen in samenwerking met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs, ouderen, wonen en cultuur.  Binnenkort organiseren zij kerngerichte vervolgbijeenkomsten in respectievelijk Neede, Eibergen, Ruurlo en Borculo.

Vervolgbijeenkomsten

Tijdens deze vervolgbijeenkomsten staan prikkelende stellingen centraal die inspelen op mogelijke gevolgen van  demografische ontwikkelingen in Berkelland. Aan de hand van deze stellingen vindt de discussie plaats over kansen en mogelijkheden voor een veranderend Berkelland.

De eerste bijeenkomst is 31 januari om 19.30 uur in De Hofmaat in Neede. De overige bijeenkomsten staan gepland op 7 februari  in Eibergen, 14 februari  in Ruurlo en op 21 februari in Borculo. Meer informatie over deze bijeenkomsten leest u onder andere in Berkelbericht.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn? U bent van harte welkom! Wel vragen wij u zich van te voren aan te melden via welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl. Graag tot ziens op één van de bijeenkomsten!