Enquête Rekken

Vul de enquête in en draag bij aan een goed beeld van de wensen op het gebied van wonen en leefbaarheid in Rekken! Uitkomsten worden gepresenteerd op 13 maart om 20.00 uur in Den Hof.

Logo

Alle bewoners van Rekken ontvangen persoonlijk een uitnodiging voor het invullen van een enquête in het kader van het project ‘Aantrekkelijk Rekken’. De enquête is bedoeld om een beeld te krijgen van de wensen op het gebied van wonen en leefbaarheid van de inwoners van Rekken, jong en oud, zodat ook in de toekomst iedereen in Rekken kan (blijven) wonen in een woning en in een dorp dat bij hen past. De belangrijkste uitkomsten van de enquête worden tijdens de bewonersavond op dinsdagavond 13 maart om 20.00 uur in Den Hof besproken.  

Rekken is een prachtig dorp met veel saamhorigheid. Dit bleek ook uit de goed bezochte startbijeenkomst op 12 december vorig jaar. De Belangenvereniging Rekken en inwoners van Rekken gaan in samenwerking met de Gemeente Berkelland, ProWonen en ondersteund door adviesbureau KAW, de woonwensen en wensen op het gebied van leefbaarheid en voorzieningen van de inwoners van Rekken in kaart brengen. Alle inbreng die op 12 december door jong en oud is geleverd en informatie uit andere initiatieven op het gebied van samenwerking verenigingen en ouderenvoorzieningen, hebben geleid tot de enquête.

Vul de enquête in!

Door deze enquête in te vullen helpt u om meer inzicht te krijgen in de wensen die u heeft voor wonen en leven in Rekken in de toekomst.
Inleveren kan tot en met zondag 4 februari a.s. Ook oud-inwoners van Rekken en mensen die nu niet in Rekken wonen, maar hier wel graag willen wonen, kunnen deze enquête invullen.

Bespreking belangrijkste uitkomsten op 13 maart

Tijdens de bewonersavond ‘Aantrekkelijk Rekken’ worden de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd. Deze avond vindt plaats op dinsdag 13 maart om 20.00 uur in Den Hof. U bent alvast van harte uitgenodigd!