Resultaten College on Tour Eibergen

Begin oktober 2017 is het college van burgemeester en wethouders ‘on tour’ geweest in Eibergen. Het idee hierachter is de doe-het-samen-samenleving. Welke kansen, mogelijkheden en uitdagingen zijn er om zo veel mogelijk samen op te pakken. Hierover is het college in gesprek gegaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke groeperingen en zijn buurten, wijken, instellingen en bedrijven bezocht.

College in de winkel bij Estinea

Bezoek aan Estinea, die begeleidt op de locaties de Huve en ’t Reimelink mensen met een verstandelijke beperking.

Op bezoek bij Estinea

Het College heeft tijdens de tour verschillende locaties bezocht: Estinea, een instelling die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. Cliënten hebben er dagbesteding, en maken zoveel mogelijk onderdeel uit van de samenleving. Bij ’t Reimelink is ook een winkel met deels eigengemaakte producten en een theeschenkerij.

Daarna heeft het college een gesprek gevoerd met Bianca Wessels

Zij is bezig met realiseren van haar idee van ‘het Tussenstaphuis’. Dit initiatief omvat een huis waar 18+ jongeren een kamer huren in een pand en begeleid worden om de stap naar zelfstandig wonen te zetten. Ze kijkt samen met de gemeente naar een locatie waar dit initiatief opgestart kan worden. 

Bezoek Kruidenhof

Vervolgens is de Kruidenhof in buurtschap Mallem bezocht, ook een locatie van Estinea. Er is onder andere gesproken over het slim inzetten van netwerkpartners, zoals de Berkellandse uitdaging.

Gesprek met inwoner van Op de Bleek

Het laatste onderdeel op het programma was een gesprek met een inwoner van Op de Bleek. Hij heeft diverse vragen en opmerkingen over verkeer en de openbare ruimte in Eibergen met het college besproken.

Een terugkoppeling

burgemeester spreekt inwoners toe. Rest college kijkt toe.

In de avond was er een ontmoeting met inwoners in de Klok. Bijna 50 mensen gingen in gesprek met het college over onder andere het centrumplan, onderwijs, cultuur, het beheer en onderhoud van bestrating en het groen in openbare ruimte en over werk.

Alle relevante vragen en opmerkingen zijn genoteerd

Verschillende teams zijn druk bezig deze vragen en opmerkingen af te handelen, een deel is direct opgepakt. Een samenvatting hiervan staat hieronder:

  • Enkele bewoners willen weten wat de plannen zijn met de Brink, er is nu veel leegstand en er staan veel auto’s. De wegen en gevels van de panden in het centrum worden waar mogelijk aangepakt. Ook is er een verlichtingsplan voor het centrumgebied en wordt
  • Er zijn verschillende ideeën voor het leegstaande gemeentelijke gebouw Villa Smits geopperd. De gemeente is in gesprek met een kandidaat om de villa te kopen. In de komende maanden wordt naar verwachting duidelijk of de verkoop doorgaat.
  • Er zijn enkele vragen gesteld over losliggende stoepstegels, zieke bomen en rondslingerend afval e.d. Deze zijn uitgezet. Dit soort meldingen kunnen inwoners ook altijd plaatsen op de website van de gemeente, bij ‘Meldingen openbare ruimte’.
  • In bepaalde delen van Eibergen is er (geluids)overlast van jongeren. Jongeren missen een ontmoetingsplek. Sinds december is een jongerenwerker, , actief in Berkelland. Zij kan mogelijk, samen met de gemeente en mogelijk andere partijen, helpen om met de jongeren een geschikte tijdsbesteding te vinden. Overlast kan gemeld worden bij de wijkagent Hergert Menkhorst of bij de gemeente.
  • De overlast die omwonenden in het centrum ervaren kan gemeld worden bij de wijkagent Hergert Menkhorst / de politie.
  • Enkele inwoners uiten hun zorgen over wegtrekkende jongeren. Er wordt door een projectgroep vanuit het
  • Dat de (oude en nieuwe) N18 een belangrijk thema in Eibergen is bleek ook tijdens deze avond. Plannen voor herinrichting van de oude N18 binnen de kom worden de komende jaren uitgewerkt en uitgevoerd, in overleg met betrokkenen. De bushaltes aan de oude N18 blijven behouden. Er wordt op dit moment overlast door sluipverkeer ervaren in het dorp. Zodra de nieuwe N18 open is komt naar verwachting hoofdzakelijk verkeer dat in Eibergen moet zijn het dorp in en is de verwachting dat er minder sluipverkeer zal zijn.
  • Er wordt gevraagd naar de status van huisvesting van de statushouders. Op 27 november 2017 is het kickstartplan gepresenteerd om de jonge statushouder zo snel mogelijk naar werk of vervolgopleiding te krijgen. Het kickstart programma start in januari 2018, gelijktijdig begint er ook een programma voor volwassenen.

Burgemeester zit aan tafel te praten met inwoners

Alle mensen waarvan de naam en contactgegevens bekend zijn krijgen reactie op hun vraag of een terugkoppeling op hun idee. Een deel heeft al een reactie ontvangen.

Het College van B&W bedankt de inwoners voor hun genomen moeite en hun meedenken!

Heeft u op dit moment iets dat u wilt bespreken met de gemeente?

Maar u weet niet waar u moet beginnen? Neem dan contact op met het algemene telefoonnummer (0545) 250 250 of neem contact op met uw contactpersoon. Voor Eibergen, Beltrum, Rekken en het bijbehorende buitengebied is dat Inge Waarlo. i.waarlo@gemeenteberkelland.nl of telefonisch via (0545) 250 278. Andere contactpersonen treft u op de website www.gemeenteberkelland.nl.