Thema-avond Wonen en Zorg

Op 16 januari presenteerden de partijen van de Regietafel (waarin 16 partijen deelnemen) hun ontwikkelperspectief in Berkelland voor de komende jaren tijdens een goed bezochte bijeenkomst.

Wethouder Patricia-Roubos

Wethouder Patricia Hoytink-Roubos leidde deze thema-avond in. Zij gaf aan dat de ontwikkelperspectieven de basis vormen voor beleidsafwegingen van de gemeente.
Vijf deelnemende partijen Livio, Zozijn, Marga Klompé, Sensire en GGNet presenteerden hun plannen. Daarin staan inwoners centraal. Inwoners die niet langer zonder ondersteuning thuis kunnen blijven wonen en/ of aangewezen zijn op een nieuw thuis. Het doel is om in de grotere kernen voldoende en kwalitatief passende woon- en zorgvoorzieningen te behouden en te versterken. Zo zijn er bij de Meergaarden in Eibergen plannen om intern te verbouwen en het aantal appartementen uit te breiden. Woonzorgcentrum De Bundeling in Ruurlo wordt in 2021 gesloopt omdat het niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Sensire en ProWonen zijn druk bezig met het uitwerken van plannen hoe het hele terrein van De Bundeling er uit gaat zien. Tijdens hun presentatie gingen de partijen vooral in op samenwerking met de andere zorgpartijen en woningcorporaties. Ook besteedden ze aandacht aan de vernieuwing in de zorg.