Veiligheidsbeleving in Berkelland

Hoe veilig voelt u zich in onze gemeente? Doe mee aan het onderzoek naar de veiligheidsbeleving in Berkelland!

foto van vragenlijst

Voelt u zich ’s avonds wel eens onveilig op straat of heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt als er brand ontstaat in uw woning? De vier gemeenten in de Oost-Achterhoek hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar gevoelens van onveiligheid bij haar inwoners.

Aanleiding is het ontwikkelen van nieuw veiligheidsbeleid voor de periode 2018-2022 door de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk. Deze gemeenten werken intensief samen met de politie en maken eens in de vier jaar gezamenlijk afspraken over het aanpakken van onveiligheid en het stellen van prioriteiten hierin.

Veiligheidsgevoel

Voor de komende periode hebben de gemeenten afgesproken ook te kijken naar de onveiligheid. Objectief gezien kan een gebied of situatie heel veilig over komen, terwijl de burger daar heel anders over denkt  Een voorbeeld is het risico op woninginbraken. Het kan heel goed zijn dat inwoners het risico op een woninginbraak groot inschatten. We willen dat het uiteindelijke veiligheidsbeleid ook aansluit op de veiligheidsgevoelens en - behoeftes van onze inwoners.

Succes

Een van de succesverhalen uit integraal veiligheidsbeleid van afgelopen vier jaar is de aanschaf van lokfietsen om de pakkans van fietsendieven te vergroten. Het aantal aangiftes van fietsendiefstallen is regionaal gedaald, de gemeenten vermoeden dat de lokfietsen daarmee te maken hebben.

Doe mee

Wilt u ook deelnemen aan dit onderzoek en woont u in één van de gemeenten in Achterhoek Oost, vul dan de enquête in.