Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur

Uit de terug- en vooruitblik die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld en naar de gemeenteraad heeft gestuurd, blijkt dat de resultaten van het ontwikkelprogramma ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’ succesvol zijn. Tegelijkertijd blijft er de komende jaren aandacht nodig om nog beter te kunnen aansluiten op de samenleving.

Inwoners in gesprek
Woonpilot Beltrum is één van de goede voorbeelden

Wethouder Patricia Hoytink-Roubos: “Het accent op dienstbaarheid en samenwerking is steeds belangrijker geworden. Initiatieven en activiteiten in de Berkellandse samenleving zijn leidend, waarbij de nadruk ligt op maatschappelijk resultaat, inwonertevredenheid en inhoudelijke kwaliteitscriteria. Initiatieven bekijken we vanuit het ja-tenzij principe. We stellen ons netwerk, onze kennis en waar mogelijk middelen ter beschikking om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen en verder te brengen. Zonder de zaken over te nemen.”

Dienstbaarheid en samenwerking vervullen sleutelrol

Er zijn talloze activiteiten en projecten sinds 2014 in gang gezet die laten zien dat dienstbaarheid en samenwerking nu een sleutelrol vervullen in de houding en het gedrag van de gemeente ten opzichte van inwonersinitiatieven. College on Tour, de regietafel Wonen en Zorg en de woonpilot in Beltrum zijn hiervan goede voorbeelden. Maar ook de doorontwikkeling van de rol en taken van de gemeente in het sociaal domein of de ruimtelijke ontwikkeling voor duurzame energie in Berkelland zijn een illustratie hiervan.

Inwoners nemen steeds meer initiatief

De Berkellandse samenleving is dynamisch. Inwoners nemen steeds meer initiatief om maatschappelijke opgaven aan te pakken of benaderen de gemeente om het samen te doen. De manier waarop de gemeente met deze initiatieven omgaat, is daarom ook gewijzigd. Minder regisserend en meer faciliterend. De samenleving blijft veranderen, de gemeente ook. Het is een permanent ontwikkelproces dat blijvende aandacht nodig heeft van de gemeente en de betrokken inwoners, ondernemers en organisaties.

Samen optrekken

Het is de uitdaging van het gemeentebestuur van Berkelland om ook de komende jaren creatief, met oplossingen die recht doen aan maatwerk, met respect voor het algemeen belang, om te gaan met onze veranderende samenleving. Het college nodigt inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen in Berkelland uit de komende jaren hierin samen met de gemeente op te trekken.