Commissie bezwaarschriften vergadert

De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op maandag 9 juli 2018 een hoorzitting in de collegekamer van het gemeentehuis in Borculo.

Agenda

19.00 uur

Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor de kap van een wilg met een herplantverplichting aan de Kempersdijk, nabij huisnummer 54.

19.45 uur

Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van Burgemeester en wethouders van 1 mei 2018 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor een periode van vijf jaar. De vergunning is verleend ten behoeve van kamerverhuur voor jongeren ter ondersteuning naar zelfstandig wonen op het perceel Nieuwstraat 43 in Eibergen.

20.30 uur

Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders waarbij het verzoek om planschadevergoeding is afgewezen. Het betreft een tweede hoorzitting.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied, telefoon 0545-250 250.