Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Gemeente biedt asbestlening aan.

In de gemeente Berkelland staan ruim 6000 panden waarin bij de bouw asbest in het dak is verwerkt . Vooral in het buitengebied staan veel schuren met een asbestdak. De landelijke overheid wil in acht jaar tijd zoveel mogelijk van deze daken laten vervangen of opruimen.

Gemeenteraad stelt geld beschikbaar

In 2024 komt er een landelijk verbod op het houden van asbesthoudende daken. Er zijn al veel bedrijven en particulieren die plannen hebben om hun dak te gaan saneren. Niet iedereen heeft daar voldoende financiële middelen voor. De gemeenteraad van Berkelland heeft nu besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor asbestleningen.

Nu nog alleen voor particulieren

Op dit moment is deze lening alleen bestemd voor particulieren, maar er komt een uitbreiding van de asbestlening, zodat deze ook voor bedrijven beschikbaar zal zijn. Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn), die ook bijvoorbeeld de Duurzaamheidsleningen verstrekt, kan nu een asbestlening worden aangevraagd.

Voorwaarden voor een lening

  • -particulieren kunnen maximaal €40.000,- lenen;
  • -afhankelijk van de hoogte van de lening vindt terugbetaling plaats in 10 of 15 jaar;
  • -het gaat om een consumptief krediet;
  • -het rentepercentage wordt door de SVn vastgesteld en staat op dit moment op 1,6%

Aanvragen?

U kunt vanaf 15 juli 2018 contact opnemen met het verduurSaam energieloket voor de aanvraag van de asbestlening. Hiervoor kunt u kijken op www.verduursaamenergieloket.nl of bellen met 0314-820 360.