Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Keukentafelgesprekken agrariërs

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om – in navolging van het project onder varkenshouders – nu ook de ongeveer 500 melkvee-, pluimvee- en geitenhouders in Berkelland te benaderen voor een keukentafelgesprek. De gesprekken zullen in het najaar door Hogenkamp agrarische coaching worden uitgevoerd.

Wethouder Patricia Hoytink-Roubos: “Het project is een mooi vervolg op het project met de varkenshouders in Berkelland. Daarnaast geeft het bezoeken van alle adressen ons een goed inzicht in de uitdagingen die er komen te liggen met de agrariërs die stoppen en de bij hen vrijkomende bebouwing ook in relatie tot asbest.”

In het najaar van 2018 zullen de ongeveer 500 bedrijven worden benaderd voor een keukentafelgesprek

Hierbij wordt de situatie van de ondernemer (erf en privé) integraal besproken en kan men behoeftes kenbaar maken. De gesprekken zullen door Hogenkamp agrarische coaching worden uitgevoerd. Met de informatie uit de gesprekken kunnen we meer gericht instrumenten gaan inzetten op deze onderwerpen. Samengevat brengt dit ons een goed beeld van de vitaliteit en knelpunten van onze agrarische sector.

Vorig jaar startte de gemeente met een preventief ondernemers project, waarbij onder de 100 varkenshouders werd gevraagd of men ondersteuning nodig had. Hierbij zijn 80 keukentafelgesprekken gevoerd door een team van agrarische coaches. Als dat gewenst was, kon een coachingstraject worden doorlopen. Coaching is een middel om de ondernemer bewuste keuzes te laten maken voor de toekomst.