Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Samen investeren in jongerenwerk(ers)

Burgemeester en wethouders hebben besloten het jongerenwerk tot en met 2020 voort te zetten. Daarbij blijft de huidige jongerenwerker Nicole van Vonno (0,8 fte) in dienst van de gemeente Berkelland. Daarnaast komt er een uitbreiding van 0,5 fte met een junior jongerenwerker, ook tot eind 2020.

Wethouder Marijke van Haaren: “Het afgelopen jaar heeft de brede inzet van het netwerk van politie, onderwijs, Voormekaar, Iriszorg, de BOA’s én jongerenwerker Nicole van Vonno zijn nut en noodzaak bewezen. We zien vorderingen en een positieve ontwikkeling. Het is belangrijk dat nu vast te houden en het jongerenwerk door te ontwikkelen.”
Het jongerenwerk in Berkelland werpt zijn vruchten af. Het is nu belangrijk om op de ingeslagen weg door te gaan en een stevig fundament te leggen voor de komende jaren. Daarvoor zijn investeringen nodig. Voor de inzet van 0,8 fte jongerenwerker en 0,5 fte junior jongerenwerker tot eind 2020 is een bedrag nodig van € 232.300,-.