Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Kruising Grotestraat afgesloten

De tweede fase revitalisering centrum Eibergen is van start gegaan. De kruising Grotestraat–Haaksbergseweg/Burg. Wilhelmweg wordt daarom afgesloten van 16 tot 27 juli 2018.

Luchtfoto van de kruising met tekst als 'kruising afgesloten'

Afgelopen maanden zijn de voorbereidingen getroffen voor de tweede fase van de revitalisering van het centrum van Eibergen. Inmiddels is het werk aanbesteed. Vooruitlopend op het grote werk na de zomervakantie, zal er van 16 tot 27 juli gewerkt worden op de kruising Grotestraat-Haaksbergseweg/Burgemeester Wilhelmweg. De kruising is van 16 tot 27 juli hiervoor afgesloten. De lijnbussen kunnen de werkzaamheden wel passeren en blijven volledig in functie.

Vervanging aansluiting riool voor de zomervakantie

Voor de zomervakantie wordt alvast de aansluiting op het riool vanuit de Grotestraat op de Haaksbergseweg vervangen. Hiervoor zal de volledige kruising van 16 tot 27 juli afgesloten zijn voor al het verkeer.

Er is een omleidingsroute

Tijdens de werkzaamheden zal voor het doorgaande verkeer een omleidingsroute ingesteld worden en wordt plaatselijk verkeer verzocht om te rijden.

Lijnbussen kunnen wel passeren

De lijnbussen kunnen de werkzaamheden wel passeren zodat deze volledig in functie blijven.

Vragen?

Aanwonenden worden persoonlijk geïnformeerd, maar mocht u vragen hebben voor- of tijdens de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van Wegenbouw Lansink B.V. Edwin Busscher. Hij is bereikbaar op 06-53281858. Ook kunt u contact opnemen met Bert Hofman, die namens de gemeente Berkelland de werkzaamheden zal begeleiden. Hij is bereikbaar op 06-23509470.