Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Nieuwe slijtlaag straten Neede

Op 18 juni 2018 zijn in opdracht van de gemeente asfaltonderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd op de volgende wegen of weggedeeltes in Neede: Vaarwerkweg, Leusinkweg, Kempershof, Hoeveweg, Blikplein en de Lage Blik.

Straat met stroken nieuw asfalt aan de zijkant

Zo zien de straten er nu uit

Na het gereedkomen van deze onderhouds- en reparatiewerkzaamheden blijkt dat de veiligheid in deze straten weer voor jaren gewaarborgd is, maar dat het beeld dat nu ontstaat met zwart en grijs afgewisselde stroken niet fraai is.

De gemeente heeft daarom besloten om op deze straten nu ook een slijtlaag aan te brengen. Dat is een laagje teer (bitumen) met fijne steentjes erin. Daarna heeft de straat weer een egale kleur.

Egale weg in het buitengebied

Dit is het beeld als er een slijtlaag op zit

Te heet om slijtlaag nu aan te brengen

Vanwege de (verwachte) weersomstandigheden is het de komende weken niet mogelijk om de slijtlaag aan te brengen. Daarna volgt de bouwvakvakantie. De verwachting is dat de slijtlaag eind augustus wordt aangebracht. Over de precieze planning krijgen de aanwonenden nog bericht van de gemeente.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer E. Koldeweij telefoon 0545-250 250.