Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Woonuitdagingen Haarlo

De woonbehoefte van inwoners van Haarlo in kaart brengen. Dat was de opgave op donderdag 21 juni 2018 in Hotel Café Restaurant Prinsen in Haarlo. Die avond vond in aanwezigheid van tientallen inwoners de aftrap plaats van het woonproject ‘Haarlo Natuurlijk’.

Welke woonuitdagingen zijn er om Haarlo leefbaar te houden?

Een projectgroep in Haarlo is hiermee aan de slag, in samenwerking met de gemeente Berkelland, ProWonen en adviesbureau KAW.

mensen aan tafel om een kaart

Jan te Luggenhorst heette iedereen welkom. Hij maakt deel uit van de projectgroep, net als Hugo Boom en Heidi Kistemaker, allen inwoners in Haarlo. Met een vlog sprak wethouder Patricia Hoytink-Roubos de aanwezigen toe. Tenslotte lichtte Froukje Homans van adviesbureau KAW toe wat het woonproject ‘Haarlo Natuurlijk’ inhoudt en wat we de komende tijd samen met inwoners uit Haarlo willen gaan doen.

De goede en mooie dingen in Haarlo

Na deze presentatie werd in groepjes gesproken over de goede en mooie dingen in Haarlo, maar vooral ook over de uitdagingen voor wonen en leefbaarheid waar het dorp voor staat. Door middel van rode en groene stickers werden kansen en zorgen aangeduid en genoteerd op de plattegrond van zowel de kern als het buitengebied van het dorp.

Dat leverde al de volgende informatie op:

  • Het is mooi en rustig wonen in Haarlo.
  • Zonder school is Haarlo niet aantrekkelijk voor jonge gezinnen.
  • De komst van een antennemast voor beter mobiel bereik wordt door sommige inwoners als een kans gezien, terwijl andere inwoners dit als een bedreiging zien.
  • Veel jongeren zijn afgelopen jaren verhuisd naar omliggende dorpen, omdat er geen goed woningaanbod voor hen was in Haarlo.
  • Wat zijn de woonwensen van ouderen? Gebleken is dat de woningen van Pro Wonen die voor ouderen gebouwd zijn, niet in trek zijn.

Man wijst iets aan op kaart

Circa 20 inwoners uit Haarlo hebben die avond hun wensen laten horen over het wonen nu en in de toekomst in Haarlo. Belangrijk is dat meer inwoners hun wensen kenbaar maken. Van al die wensen worden uitdagingen geformuleerd waar inwoners in projectgroepen mee aan de slag kunnen gaan

6 juli start woonwensen enquête

Vanaf 6 juli start de woonwensen enquête onder alle inwoners in Haarlo. Via een huis-aan-huisbrief ontvangen inwoners van Haarlo hier meer informatie over. Na de enquête worden ook gesprekken gevoerd met inwoners over hun woonwensen. Eind september worden de resultaten van de enquête verwacht en vanzelfsprekend gedeeld met alle inwoners. Het hele traject is te volgen op www.haarlosbelang.nl.