Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Actieve bestrijding exoten

Meld reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop via 0545-250 250 of via info@gemeenteberkelland.nl. Wij gaan deze exotische planten actief bestrijden.

Reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop zijn zogenaamde exoten die inmiddels op grote schaal in het buitengebied van Berkelland voorkomen. Ze vestigen zich in onze natuur en kunnen zich snel vermeerderen. Hierbij wordt er schade toegebracht aan de biodiversiteit. Inheemse planten worden op grote schaal verdrongen door deze exoten. Deze invasieve exoten komen in ons land terecht door - bewust of onbewust - menselijk handelen.

Japanse duizendknoop

Helpt u ons de locaties in kaart te brengen?

De locaties waar deze planten groeien worden momenteel in kaart gebracht. We vragen u ons daarbij te helpen. Deze planten staan verspreid in het buitengebied. Veelal in de bermen langs wegen of fiets- en wandelpaden. De reuzenberenklauw heeft ook als negatieve eigenschap dat deze plant ernstige brandwonden kan veroorzaken op de huid. Als u deze planten waarneemt, wilt u dit dan aan ons melden? U kunt een mail sturen naar info@gemeenteberkelland.nl of bellen met 0545-250 250.

Actief bestrijden

De gemeente Berkelland gaat deze planten actief bestrijden. Het is nu nog niet mogelijk deze planten uit te roeien. Wel zorgen we er voor dat de planten zich niet kunnen uitbreiden. Hierbij worden de planten 4 x per jaar gemaaid, waarbij het maaisel blijft liggen. Door deze methode verliest de plant een deel van zijn groeikracht en kan zich niet uitzaaien en verder verspreiden.

Wat is een exoot

Een exoot is een plant die niet van nature in Nederland voorkomt. Als een soort schadelijk is voor de natuur noemen we het invasieve exoten. Met ingang van 3 augustus 2016 is er een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten of dieren. Sommige exoten voelen zich prima thuis in hun nieuwe omgeving. Dit zijn de Reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop.