Als de hamer valt…19 juni 2018

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

In de raadsvergadering van 19 juni 2018 heeft de gemeenteraad besloten:

  • Aan de Stadsbank Oost Nederland de zienswijze uit te brengen dat
    • de gemeente Berkelland het niet eens is met de indexatie van 2,9%/ 2,82% van de tarieven en daarmee de gemeentelijke bijdragen maar wil vasthouden aan de Achterhoekse afspraak dat de gemeentelijke bijdragen maximaal 1,6% mogen stijgen;
    • de gemeente Berkelland het niet eens is dat de financiële effecten van de structurele kwaliteitsimpuls, begroot op € 687.842, in de begroting van de Stadsbank is opgenomen op het moment dat hierover nog bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden;
    • de gemeente Berkelland het om dezelfde reden niet eens is met de gevraagde bijdrage van € 243.921 in 2018 om de structurele kwaliteitsimpuls al medio 2018 te starten.
  • De voorjaarsnota 2018 vast te stellen en het resultaat van de voorjaarsnota 2018 van € 314.432 toe te voegen aan de reserve herstructurering.