Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 14 juni 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

logo cliƫntenraad participatiewet

De agenda

De vergadering begint om 19.30 uur en de agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening.
  2. Bespreken voortgang commissies cliëntenraad.
  3. Nota Beleidsregels bijstand en eigen woning(adviesaanvraag).
  4. Vernieuwing dienstverlening SDOA en betrokkenheid cliëntenraad.
  5. Definitief schema gesprekken herbenoemingstraject.
  6. Mededelingen.
  7. Uitgaande en ingekomen post.
  8. Vaststellen verslag 17 mei 2018.
  9. Rondvraag/wat verder ter tafel komt.
  10. Sluiting.