Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op maandag 25 juni 2018 een hoorzitting in de collegekamer van het gemeentehuis in Borculo.

Agenda

l9:00 uur

Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van 13 maart 2018 waarbij besloten is de aanvraag om nadeelcompensatie af te wijzen.

19:45 uur

Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 16 maart 2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van 3 houtopstanden (5 zomereiken, 4 berken en 4 gewone essen) aan de Needseweg 23 in Eibergen. Daarnaast is een herplantverplichting opgelegd.

20:30 uur

Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders, waarbij de aanvraag om tegemoetkoming in planschade is afgewezen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied, telefoon 0545-250 250.