Eikenprocessierupsen

U kunt als u een eikenprocessierups ziet contact op nemen met de gemeente Berkelland, telefoon 0545 250 250 of info@gemeenteberkelland.nl. De gemeente Berkelland bestrijdt alleen rupsen in gemeentelijke bomen. Als u in uw eigen bomen rupsen aantreft, moet u zelf contact opnemen met een bedrijf voor bestrijding. Wij raden u aan bestrijding niet zelf uit te voeren.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, een behaarde rups die in de maanden mei tot en met september overlast kan veroorzaken. Ze leven in groepen en maken op de stam of de dikkere zijtakken van de inlandse eiken spinselnesten. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenbladeren van vooral de inlandse eik). De eikenprocessierups is te herkennen aan zijn sterke beharing. De besmette eikenbomen zijn herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels met vervellinghuidjes, uitwerpselen en brandharen.

Overlast

De gemeenten hebben als doel vooral de overlast van de processierups te beperken en niet de bestrijding van het diertje op zich.

Preventieve bestrijding

Sinds 2010 wordt op grote schaal preventieve bestrijding toegepast  Hierbij worden de inlandse eiken met een biologisch middel bespoten. Dit werk wordt uitgevoerd in de periode als de eikenbomen in blad komen tot ongeveer 3 weken daarna.
In het buitengebied worden niet alle bomen preventief behandelt. In bosgebieden wordt geen bestrijding uitgevoerd omdat de rups hier niet of weinig overlast veroorzaakt.

Gezondheidsklachten

De brandharen van de eikenprocessierups zijn de veroorzakers van overlast. Nadat iemand in contact is geweest met de brandharen kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Ook mensen die in de nabijheid van besmette bomen komen kunnen hinder ondervinden, omdat de brandharen zich door de lucht verspreiden. De reacties kunnen van persoon tot persoon verschillen. De huidirritaties die binnen acht uur optreden, zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard met hevige jeuk die tot twee weken kan aanhouden. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren, een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie optreden. Inademing van de brandharen kan leiden tot irritatie en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen. Klachten verdwijnen over het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème met menthol kanverlichting geven.
Bij ernstige klachten wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts.

Voorkomen overlast

Ongemak kan voorkomen worden door ieder contact met rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten te vermijden. Zorg bij bezoek aan (natuur-)gebieden, waar de rupsen voorkomen, voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid met water.

Als u de rups ziet

U kunt als u een eikenprocessierups ziet contact op nemen met de gemeente Berkelland, telefoon 0545 250 250. Belangrijk is de locatie exact door te geven.  De gemeente Berkelland bestrijdt alleen rupsen in gemeentelijke bomen. Als u in uw eigen bomen rupsen aantreft, moet u zelf contact opnemen met een bedrijf voor bestrijding. Wij raden u aan bestrijding niet zelf uit te voeren.

Bestrijding aktueel

In de maand mei is de preventieve bestrijding uitgevoerd. Door de extreem hoge temperaturen in deze maand waren de rupsen moeilijker te bestrijden. Normaal zitten de rupsen op de stam of in de kruin van de bomen. Nu zochten de rupsen dekking op of in de grond. Dit heeft tot gevolg dat niet alle processierupsen in de behandelde bomen gedood zijn. Deze rupsen kunnen achteraf verwijderd worden door de nesten weg te zuigen.
Het kan door de grote plaagdruk voorkomen dat de rupsen niet binnen de gestelde termijn verwijderd kunnen worden.

rupsennest