Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Enquête Rekken en Holterhoek

Woont u in het gebied in of rond Rekken, in of rond Holterhoek en heeft u een enquête in de brievenbus ontvangen? Als u de enquete heeft ontvangen, bent u van harte uitgenodigd hieraan mee te doen!

Loge keurmerk veilig ondernemen

De enquête gaat over het Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied

Het is een samenwerking met bewoners, politie, agrariërs, jagers, bewonersverenigingen, de omgevingsdienst en de gemeente om samen een veiliger buitengebied voor elkaar te krijgen. De uitkomsten van de enquête geven een beeld van onveilige en ondermijnende situaties in het buitengebied. Ook brandveiligheid, overlast en verkeersveiligheid zijn hierbij thema’s. Het resultaat is dat de veiligheid in het buitengebied vergroot wordt en blijvende aandacht heeft van de partners.

Een nieuwe vorm van samenwerken voor het buitengebied in Berkelland

Dit samenwerkingsverband bestaat uit de gemeente Berkelland, politie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Waterschap Rijn en IJssel, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de gemeente Berkelland.