Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Inspiratiemarkten succesvol

Op 22 en 23 mei 2018 hebben in Rekken en Geesteren twee succesvolle inspiratiemarkten plaatsgevonden. Inwoners van beide dorpen kregen informatie over hoe ze nu en in de toekomst prettig kunnen (blijven) wonen.

Bezoekers bij inspiratiemarkt Geesteren

Inspiratiemarkt Geesteren

Zlmthuis gaf bijvoorbeeld tips en suggesties op het gebied van comfort en veiligheid thuis. Kruiswerk Achterhoek vertelde over het dienstenaanbod, Verduursaam Energieloket informeerde de aanwezigen over hoe je je woning kunt verduurzamen”. Ook anderen lieten zien wat er allemaal kan in de dorpen. Tegelijk waren er ook al presentaties van bewonersinitiatieven. Inwoners in de dorpen gaan zelf aan de slag met diverse woonuitdagingen.

In kaart brengen van de behoeftes

Eind 2017 is in beide dorpen gestart met in kaart brengen wat de concrete woonbehoefte voor jong en oud in het dorp nu en in de toekomst. Zo is er onder alle inwoners van 18 jaar en ouder een enquête over de woonwensen uitgezet. Daarna zijn er verdiepende gesprekken geweest met inwoners. Al deze input heeft geleid tot het opstellen van verschillende woonuitdagingen voor beide dorpen.  Verschillende inwoners hebben nu groepen gevormd om hiermee aan de slag te gaan. Een medewerker van de gemeente Berkelland blijft de projectgroepen ondersteunen. Wethouder Patricia Hoytink was ook aanwezig op beide woonmarkten en stak de aanwezigen een hart onder de riem.

Wethouders tijdens inspiratiemarkt in gesprek met bewoner

Inspiratiemarkt Rekken

In Rekken aan de slag

In Rekken gaan inwoners, waaronder ook een groepje jongeren, verder ideeën verkennen om wonen in Rekken voor jongeren aantrekkelijk te maken. Onderdeel hiervan is dat de doorstroming op de woningmarkt beter moet. Uit de enquête blijkt dat een groot deel van de leeftijdscategorie 60+ en ouder aangeeft heel prettig te wonen in Rekken en echt niet wil verhuizen. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat de behoeftes zijn van deze groep, gaan de actieve inwoners verder hierover in gesprek.

In Geesteren aan het werk

Ook in Geesteren is een actieve inwonersgroep, die bijvoorbeeld onderzoek gaat doen naar de leegstand. Zij zijn geïnspireerd door het televisieprogramma de Bouwbroers op RTL. Een andere groep gaat aan de slag met de wensen en behoeften om mooi oud te kunnen worden in Geesteren.

Er zijn spelregels opgesteld

Er zijn door de gemeente een paar spelregels vastgesteld voor nieuwe woon- en leefbaarheidsprojecten. Het is natuurlijk nodig te kijken naar de verwachte demografische ontwikkelingen in het dorp. Op basis daarvan kun je vaststellen dat eventuele nieuwe woningen tijdelijk moeten zijn (10 tot 15 jaar). En dat eventuele nieuwe woningen financieel bijdragen aan toekomstige sloop.

Vanzelfsprekend is het van belang dat inwonersprojecten ook gedragen worden door inwoners, dus dat het geen initiatieven zijn waar bijvoorbeeld maar een enkele inwoner baat bij heeft.

Op dit moment is er behoefte aan woningen voor jongeren en ouderen, maar over tien tot vijftien jaar komen in Rekken en Geesteren veel woningen vrij. Hierdoor zal het aanbod van woningen waarschijnlijk een stuk groter zijn dan vraag.

Wilt u meedoen of meer weten?

Meer informatie over de projecten in Rekken en Geesteren is te vinden op:

Gelselaar 20 juni en Haarlo 21 juni

Samen met alle betrokken partijen krijgen deze projecten ook navolging in de andere dorpen. In Gelselaar is de startbijeenkomst op maandagavond 20 juni. In Haarlo is de startbijeenkomst op 21 juni. Uitnodigingen volgen o.a. via BerkelBericht