Militaire oefening

Het ministerie van Defensie houdt van 25 juni tot en met 3 juli 2018 een militaire oefening. De oefening speelt zich af in het gebied tussen Meppel, Hoogeveen, Goor, Apeldoorn en Zwolle. Er doen 26 militairen en 11 bedrijfswagens mee.

Doel oefening

De militairen worden getraind in het verplaatsen met de voertuigen, te voet en het inrichten van waarnemingsposten. Bij duisternis worden verkeersknooppunten, overgangen en bruggen onder waarneming gehouden vanuit waarnemingsposten. De militairen en de voertuigen verplaatsen zich gewapend. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Gebruik van wegen en terreinen

In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. De eenheid vraagt van te voren aan de eigenaren/beheerders toestemming voor het gebruik van particuliere terreinen of objecten. Er zal alles aan gedaan worden om overlast en hinder aan burgerverkeer te voorkomen.

Schade?

Is er, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA  Utrecht, telefoon 030-2180420.