Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Mogelijkheden mantelzorgsteunpunt

Afgelopen vrijdag heeft een groep van mantelzorgers en andere betrokkenen met elkaar op papier gezet waar een mantelzorgsteunpunt in Berkelland aan moet voldoen. Mantelzorg is één van de thema’s van het nieuwe beleidskader Sociaal Domein ‘Samen Denken, Samen Doen’.

Groep mantelzorgers en andere betrokkenen in vergadering

De groep mantelzorgers en andere betrokkenen gingen in gesprek over wat er nodig is voor het starten van een mantelzorgsteunpunt

In dit beleidskader hebben we ambities opgeschreven waar we met inwoners en professionals de komende jaren aan willen werken. Voor het thema Mantelzorg zijn deze ambities vertaald naar een plan: komen tot een mantelzorgsteunpunt.

Maandag 18 juni komt de groep weer bij elkaar

Twee organisaties zijn dan uitgenodigd om een presentatie te houden hoe zij invulling denken te geven aan een mantelzorgsteunpunt in Berkelland. Hierna zal de groep met elkaar in gesprek gaan welke organisatie volgens hen het beste invulling kan geven aan een mantelzorgsteunpunt. Binnenkort hoort en leest u hier meer over!

Beleidskader ‘Samen denken, samen doen’

Er ligt een nieuw beleidskader voor het Sociaal Domein. Dit beleidskader is samen met inwoners en professionals gemaakt. Aan de hand van de thema’s ‘Werken vanuit de bedoeling’, ‘Meedoen’, ‘Veilig thuis en in de buurt’, ‘Armoede’, ‘Gezonde leefstijl’ en ‘Mantelzorg’ zijn ambities uitgewerkt in concrete opdrachten en projecten waarmee we aan de slag gaan. Onder andere in Berkelbericht informeren wij u graag wat we binnen deze thema’s aan het doen zijn.