Sterrenpalet Eibergen

Ontwerp inrichting terrein rond basisschool het Sterrenpalet in Eibergen ligt ter inzage.

Foto van het Sterrenpalet

De bouw van de nieuwe basisschool Het Sterrenpalet is in volle gang. Na de sloop van de praktijklokalen aan de achterzijde van het hoofdgebouw en de aula aan de voorzijde van de school is er een groot terrein dat opnieuw ingericht moet worden.
Samen met de buurt en de school is in een aantal avondsessies een ontwerp gemaakt. Het ontwerp bestaat uit een aparte parkeergelegenheid voor leraren, een ‘kiss-&-ride’ plek en parkeergelegenheid voor ouders die hun kinderen komen brengen, een speelplaats en openbaar groen.

Ontwerp ter inzage in Publiekswinkel

Het ontwerp voor de inrichting van het terrein rond de nieuwe basisschool het Sterrenpalet aan de Prins Bernhardstraat in Eibergen ligt vanaf woensdag 27 juni 2018 zes weken ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. De Publiekswinkel is open op maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 19.00 uur.

Zienswijze afgeven

Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze geven over de nieuwe inrichtingsplannen. Dat kan schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA  BORCULO. U kunt uw mening ook mondeling geven door te bellen naar de heer R.F.J. Asschert van het Gebiedsteam. U kunt hem bereiken via 0545-250 250.