Veel onkruid op verhardingen

Het is groeizaam weer en dat merken we allemaal. Bomen en platen groeien hard en dat doet het ‘onkruid’ ook. Op dit moment staat er meer onkruid dan normaal, vooral in de goten. Er wordt met man en macht gewerkt om de onkruidbestrijding zo snel mogelijk weer op het afgesproken niveau te hebben in het beeldbestek.

Onkruid

Wegbranden soms te gevaarlijk

Onze aannemer maakt onder andere gebruik van branders om het onkruid weg te halen. Vanwege de droge weersomstandigheden is het niet meer verantwoord om overal te branden in verband met brandgevaar. Denk maar eens aan de heggen en de houten tuinafrasteringen die daardoor in brand kunnen vliegen.

Wat doen we nu?

Op dit moment zijn we volop bezig om de goten schoon te maken met behulp van onkruidborstels. Daar waar mogelijk zetten we nog branders in. Het overige onkruid wordt zoveel als mogelijk verwijderd met een zogenaamde koordjesmaaier.

Wat betekent dit?

Voor de komende periode zal er wat meer onkruid op verhardingen staan. We proberen de achterstand zo snel mogelijk in te halen. Wij vragen om uw begrip voor de ontstane situatie. Ziet u in uw buurt echt extreme situaties, meldt u deze dan via onze website www.gemeenteberkelland.nl > meldingen openbare ruimte.