30 km Zone Neede

Burgemeester en wethouders willen een zone 30 km/uur instellen in het gebied omsloten door de Henry Dunantweg, Rozenkamp, Hessenweg, Wolfersweg, Oranjelaan, Marktstraat, Oudestraat, Hofmaat, Busplein, Koolmeesstraat, Es, Leeuwerikstraat, Borculoseweg en de Rapenburg.

Kaartje met het aangegeven gebied.

Het oranjekleurige gebied wordt 30 km/uur. Het blauwe gebied is dat al.

De zone wordt aangegeven met  verkeersborden (A1 zone en A2 zone, zoals vermeld in bijlage 1 van het RVV 1990).

Het verlagen van de maximum snelheid is noodzakelijk voor de verkeersveiligheid

Volgens de gedachte van Duurzaam Veilig Verkeer moeten de wegen zodanig worden ingericht dat de maximumsnelheid van 30 km/uur redelijkerwijs zal voortvloeien uit de aard en de inrichting van de wegen. De aard en inrichting van het gebied zijn voldoende smal ingericht en in veel gevallen al voorzien van verkeersmaatregelen zodat een lagere snelheid logischerwijs al afgedwongen wordt. Ook de relatieve korte wegvakken en de aanwezigheid van bochten en gelijkwaardige kruisingen leveren een bijdrage aan de gewenste lagere snelheid.

Ontwerp verkeersbesluit ter inzage in Publiekswinkel

Het ontwerp verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt vanaf 27 maart 2018 zes weken ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. De Publiekswinkel is open dinsdag t/m vrijdag, van 8.30 tot 12.30 uur en extra op woensdagen van 17.00 tot 19.00 uur.

Zienswijze afgeven

Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze geven. Dat kan schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA  Borculo. U kunt uw mening ook mondeling geven door te bellen naar de heer Arjan ter Haar, telefoon 0545-250 250.