Aanpak straten Eibergen-Zuid

De gemeente heeft het voornemen om verschillende woonstraten in Eibergen-Zuid opnieuw in te richten. Dit in combinatie met de vervanging of reparatie van het aanwezige riool. Het gaat om een deel van de Nachtegaalstraat, de Leeuwerikstraat, de Willem Sluyterstraat en een deel van de Klaashofweg.

Mensen komen in tentje naar plannen kijken

De bijeenkomst in de ‘tent’ voor de Nachtegaalstraat en Leeuwerikstraat

Binnen de plannen wordt het wegdek overal volledig vervangen en komt er in alle straten een elementenverharding van klinkers, ook wordt het aanwezige groen deels vervangen. Het regenwater van het openbare gebied wordt afgekoppeld en zowel bovengronds als via een nieuw aan te leggen infiltratieriool afgevoerd. Ook wordt er langs de Vogelenzangstraat ter plaatse van het speelveldje een wadi aangelegd zodat hier tijdens hevige buien tijdelijk het overtollige regenwater geborgen kan worden. Dit water zakt vrij snel in de grond zodat het speelveldje al snel daarna weer bespeelbaar is.

De uitvoering van de plannen staat gepland in de tweede helft van 2018.

Samen met bewoners

In het najaar van 2017 is samen met de betreffende bewoners geïnventariseerd waar er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en is er een schetsontwerp opgesteld. De schetsontwerpen zijn met de bewoners besproken en liggen nu voor inspraak ter inzage.

Ontwerpen ter inzage in Publiekswinkel

Vanaf 28 maart 2018 liggen de ontwerpen gedurende zes weken ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. De Publiekswinkel is open van maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 19.00 uur.

Zienswijze afgeven

Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze geven op de ontwerpen. Dat kan schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA  Borculo. U kunt uw mening ook mondeling geven door te bellen of te mailen naar de projectleider de heer B. Hofman, 06-23509470 of bert@hofmanadvies.com.