Achterhoekse Toekomstkrant

De Achterhoekse Toekomst Toer, gestart op 2 oktober 2017, sloot 19 maart 2018 af in schouwburg Amphion in Doetinchem. De volle zaal werd in woord en beeld meegenomen langs de acht themareizen die we de afgelopen maanden tijdens de Toekomst Toer gemaakt hebben met ruim 300 actieve Achterhoekers. Waar zijn we geweest? Wat hebben we gedaan en gezien? Wat heeft het opgeleverd?

Logo ToekomstKrant Achterhoek

Themareizen

Acht keer reisde een volle bus nieuwsgierige en actieve Achterhoekers naar toekomstgerichte projecten in de regio rond de thema’s Economie & talent, Wonen & zorg, Mobiliteit & vervoer en Energie & agro. Ze bezochten vernieuwende bedrijven, creatieve organisaties en particuliere initiatieven van Aalten tot Zieuwent, van Agrarisch tot Zorg.

Toekomstkrant als bijlage bij Achterhoek Nieuws

Deze week treft u bij Achterhoek Nieuws de Toekomstkrant aan. Hierin staan voor elk van de vier hoofdthema’s de ontwikkelingen op de lange termijn, hoe de regio er nú voor staat, maar vooral wat de Achterhoek wil bereiken richting 2030 en op welke uitdagingen daarvoor per thema moet worden ingezet!