Afscheid gemeenteraad

Afscheid gemeenteraad op 27 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis Borculo.

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 27 maart 2018 om 19.30 uur  bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo.
U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Voor belangstellenden zijn de vergaderstukken te downloaden.

De agenda ziet er als volgt uit:

1.    Opening
2.    Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3.    Vaststellen agenda
4a.  Instellen commissie geloofsbrieven
4b.  Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden
5.    Afscheid vertrekkende raadsleden
6.    Sluiting

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545-250 805. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website.

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live via www.webcast.nl/berkelland volgen.