Beëdiging en installatie nieuwe gemeenteraad

Beëdiging en installatie nieuwe gemeenteraad 29 maart om 19.30 uur in gemeentehuis Borculo.

De gemeenteraad van Berkelland komt op donderdag 29 maart 2018 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Voor belangstellenden zijn de vergaderstukken te downloaden.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Spreekgelegenheid voor het publiek *)
  3. Vaststellen agenda
  4. Beëdiging en installatie van de nieuw benoemde leden van de raad
  5. Sluiting

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545-250 805. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live via www.webcast.nl/berkelland volgen.