Bouwproject in Beltrum voor jongeren

Op 9 maart is gevierd dat het hoogste punt van het CPO bouwproject 2.0 in is bereikt. Op het voormalige ABCTA- terrein in Beltrum worden tien huizen gebouwd voor een groep starters op de woonmarkt. Zo is het ook voor de jongere generatie mogelijk om in Beltrum te blijven wonen.

Aansnijden van een taart

Wethouder Patricia Hoytink-Roubos: “Het CPO project is een van de projecten uit de pilot ‘Toekomstig wonen in Beltrum’. Dit project is samen met de inwoners opgezet. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen in Beltrum kan (blijven) wonen, in een woning die bij hen past.

Wensen van ouderen in Beltrum

Ook aan de wensen van ouderen wordt gedacht. Een projectgroep start met een woonproject voor ouderen. Waarbij gekeken wordt of een leegstaand schoolgebouw omgevormd kan worden tot seniorenwoningen, een CPO project voor ouderen.

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In een CPO-project laten de betrokkenen hun huis ontwerpen en bouwen naar eigen wens. Hierdoor hebben ze veel invloed op de indeling van hun woning tegen een betaalbare prijs.

Groep jongeren