Campagne ‘NIX 18’

Berkelland ondersteunt evenementenorganisaties bij campagne ‘NIX 18’.

Boa en burgemeester
Burgemeester Joost van Oostrum en BOA Hans Hoveijn bekijken de scanner, de polsbandjes en het blaasapparaat

De gemeente Berkelland wil organisatoren van evenementen ondersteunen in de opgave om jongeren onder de 18 niet te laten drinken. Daarom kunnen evenementenorganisatoren tijdens een pilot van de gemeente polsbandjes krijgen om de  jongeren onder de 18 te voorzien van een polsbandje tijdens het evenement. Hierdoor is voor het barpersoneel duidelijker wie welke leeftijd heeft.

ID-scanner

Naast de polsbandjes kunnen organisatoren van een evenement een ID-scanner lenen van de gemeente. Deze ID-scanner kan zien of het document echt is en geeft ook aan of de leeftijd van 18 jaar al is bereikt. Nagemaakte ID-kaarten worden er tussenuit gehaald. Belangstellende organisaties kunnen contact opnemen met de Bijzondere Opsporings Ambtenaren BOA’s als zij interesse hebben

Blaasapparaat

Organisatoren kunnen ook een blaasapparaat lenen van de gemeente, waarmee geconstateerd kan worden of er alcohol gedronken is en hoeveel. Vaak geven organisatoren aan dat jongeren gaan indrinken en op het feest de laatste glaasjes alcohol nuttigen. Met het blaasapparaat kan er gekeken worden wat er gedronken is voordat de jongeren het terrein betreden.

NIX 18

Want: “NIX 18 niet voor NIX”, aldus burgemeester Joost van Oostrum, die handhaving drank en horeca in zijn portefeuille heeft.