College on Tour Borculo: de resultaten

Begin oktober 2017 is het college van burgemeester en wethouders ‘on tour’ geweest in Borculo. Het idee hierachter is de doe-het-samen-samenleving. Welke kansen, mogelijkheden en uitdagingen zijn er om zo veel mogelijk samen op te pakken. Hierover is het college in gesprek gegaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke groeperingen en zijn buurten, wijken, instellingen en bedrijven bezocht.

college in gesprek

Het middagprogramma leidde langs verschillende organisaties: het Arbeid Trainings Centrum (ATC) van VSO de Korte Dreef op de LEO stichting. Het doel van het ATC is het blijven begeleiden naar werk of een zinvolle dagbesteding van jongeren van 18+ die de opleiding op de Korte Dreef hebben afgerond. Wanneer de begeleiding wegvalt kunnen deze jongeren onder andere problemen krijgen met hun dagbesteding en probleemgedrag vertonen. Het eindresultaat varieert van betaald werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding tot het  zorgen voor structuur sociaal/dagritme.
Nu worden de mogelijkheden onderzocht om activiteiten tussen scholen en de gemeente op elkaar af te stemmen.

Daarna is sportaccommodatie (zwembad en sporthal)  ’t Timpke bezocht. Het zwembad wordt onder andere gebruikt voor:

  • Schoolzwemmen voor de groepen 3 en 4 van de basisscholen uit Borculo, Haarlo, Geesteren en Beltrum.
  • Kinderen met een buitenlandse achtergrond die via SDOA zwemles krijgen in de immigrantengroep.
  • Kinderen van ouders in de bijstand krijgen zwemlessen, betaald door SDOA.
  • Een speciale lesgroep voor kinderen uit de regio met een “rugzakje”.

Op het Muraltplein boden de ondernemers van de werkgroep KVO het behaalde certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Borculo aan de burgemeester aan. Hierbij waren ondernemers, politie, brandweer en KVO, naast het college, aanwezig.

College in gesprek

Bijeenkomst met inwoners en ondernemers

In de avond gingen 15 belangstellenden,, inwoners en ondernemers, in zaal Peters in gesprek met het college over onder andere het centrum, jeugd, verkeer en wonen. Alle relevante vragen en opmerkingen zijn genoteerd. Een samenvatting hiervan staat hieronder:

Het centrum

Een van de inwoners vraagt hoe de gemeente er voor kan zorgen dat het centrum van Borculo levensvatbaar blijft. Wethouder Marijke van Haaren gaf aan dat alle goede ideeën welkom zijn. De visie voor het centrum is om de winkels vooral te concentreren. Een ondernemer voert  in opdracht van de gemeente Aalten een project uit waarin ze kijken naar oplossingen om tot een compact centrum te komen. Hij wil hier nu ook mee starten in Borculo. Inmiddels heeft hij contact gehad met de projectmanager gebiedsteam Borculo en wordt hij ook bij de ontwikkeling van het centrum van Borculo betrokken.

Twee inwoners hebben het bier ‘Heeren van Borculo’ gebrouwen. Ze willen verbinding zoeken met de historische vereniging om meer bewustzijn te creëren voor cultuur en geschiedenis in Borculo. Ook willen ze een eigen brouwerij en bierevenementen organiseren. Er is contact gelegd met de projectmanager en contactpersoon Borculo hierover. Voor verdere ondersteuning bij initiatieven zijn zij ook gewezen op de Berkellandse uitdaging.

Jeugd

Er is steeds minder jeugd en dat is niet fijn voor de vereniging de Koppel. De jeugd sport tussen de 8 en 14, daarna neemt het af omdat ze in een andere plaats naar school moeten. Advies is aan jongeren zelf te vragen wat ze willen via de jongerenwerker Nicole van Vonno.

Verkeer

Een bewoner vindt dat er te weinig elektrische laadpalen zijn in Borculo. Wethouder Joke Pot geeft aan dat hier aan gewerkt wordt.

Er zijn meerdere opmerkingen gemaakt over (over)last van geparkeerde auto’s langs de Needse weg bij verzekeringsmaatschappij de OVM. Inmiddels zijn er paaltjes langs de weg gezet (om het parkeren te verhinderen).

Op de Burgemeester Bloemerstraat is sprake van veel doorgaand verkeer, zwaar vrachtverkeer en agrarisch verkeer. Vooral voor fietsers ontstaan er gevaarlijke situaties. Er is door de gemeente gekeken naar een verbod voor vrachtverkeer en landbouwverkeer. Dit is niet haalbaar, omdat er sprake is van bestemmingsverkeer dat de winkels moet bevoorraden. Ook is een verbod moeilijk te handhaven.

Wonen

Inwoners geven aan dat er door demografische ontwikkeling een mis-match op de woningmarkt is ontstaan. Dit heeft aandacht van de gemeente. Er is met name vraag naar senioren- en jongerenhuisvesting, bij voorkeur in het centrum. De gemeente is actief bezig met het ‘wendbaar woonbeleid’, dat in januari is vastgesteld door de gemeenteraad. Dus de juiste woning op de juiste plaats.

Ontmoetingsplek

De coördinator individuele zorg en de welzijnscoach bij Careaz (Andriessenhuis)  geven aan een ontmoetingsplek te willen creëren in de wijk De Koppel voor eenzame mensen. Het initiatief is inmiddels gestart, samen met het Voormekaar team en de contactpersoon voor Borculo bij de gemeente.

Leegloop Leo stichting

Er wordt aandacht gevraagd voor de leegloop op de Leo stichting, een buurtschap in Borculo. Deze stichting heeft de aandacht van de gemeente. Een ambtenaar is bezig om met de eigenaren van onroerend goed naar de mogelijkheden te kijken.