Dementievriendelijke gemeente

Op donderdag 8 maart 2018 ontving wethouder Marijke van Haaren het predicaat ‘dementievriendelijke gemeente’ uit handen van mevrouw Gerri Bannink van de Stichting Alzheimer Nederland. Dit betekent dat de gemeente Berkelland samen met ondernemers, organisaties en inwoners verdere stappen gaat zetten en wil werken aan een samenleving waarin er plaats is voor dementie

Wethouder tikt met hamer tegel op zijn plaats

Wethouder Marijke van Haaren plaatste samen met Gerri Bannink van Stichting Alzheimer Nederland voor de ingang van het gemeentehuis in Borculo een speciale stoeptegel met daarop de tekst ‘Samen maken we Nederland dementievriendelijk’.

Aantal mensen met dementie gaat stijgen

Dementie is een landelijk probleem: de kans is dat 1 op de 5 mensen in Nederland een vorm van dementie krijgt. Het aantal mensen met dementie in Nederland zal volgens Alzheimer Nederland als gevolg van de vergrijzing “explosief” stijgen. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat mensen die lijden aan een vorm van dementie en hun mantelzorgers, graag zo lang mogelijk thuis en in hun vertrouwde omgeving willen wonen.

Wethouder Marijke van Haaren:

“We kunnen er dus echt niet omheen: meer en meer inwoners en organisaties krijgen dagelijks te maken krijgen met dementie. Er ligt een gezamenlijke uitdaging om er met elkaar voor te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten zo prettig mogelijk in Berkelland kunnen blijven wonen. Dat doen we nu al en dat blijven we ook doen. Samen met ondernemers, organisaties en inwoners willen we ons daarvoor inzetten.”

Handen ineen geslagen in platform

Alzheimer Nederland adviseert gemeenten over de wijze waarop zij de samenleving kunnen informeren en ondersteunen in het omgaan met dementie. Hiervoor heeft zij onder andere een speciaal stappenplan ontwikkeld dat uiteindelijk resulteert in het predicaat ‘dementievriendelijke gemeente’.
Zo hebben in Berkelland al in 2016 diverse organisaties de handen ineen geslagen en het platform dementie Berkelland opgezet. Dit platform heeft de meest urgente problemen en wensen geïnventariseerd en een aantal concrete voorstellen gedaan om de ondersteuning van mensen met dementie de komende tijd te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting om het taboe dat er is rondom dementie te verkleinen, ontwikkelen van cursussen en gespreksgroepen voor mantelzorgers en voor mensen met dementie zelf en uitbreiding van de mogelijkheden voor dagvoorzieningen.

Blauw-witte tegel in het straatwerk