Gemeenteraad vergadert 13 maart

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 13 maart 2018 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo. U bent van harte welkom.

Op de agenda staat onder andere:

  • Vragenhalfuur
  • Spreekgelegenheid voor het publiek *)
  • Benoeming plaatsvervangend griffier
  • Treasurystatuut 2018
  • 1e Wijziging Legesverordening 2018
  • Aanvraag eigenaar Rode Slatweg 1 Rekken om nadeelcompensatie
  • Door provincie Gelderland gemaakt inpassingsplan voor verplaatsen woning Haaksbergseweg 69 Neede
  • Aanpassingen/investeringen in onderliggend wegennet N18

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, telefoon 0545-250 805. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u op onze website. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live via internet volgen.