Haalbaarheidsonderzoek binnensportaccommodaties

Haalbaarheidsonderzoek naar toekomstbestendige binnensportaccommodaties in Ruurlo.

Gymzaal Ruurlo Sporthal Ruurlo

Tijdens de ‘College on Tour’ in juli vorig jaar in Ruurlo heeft de werkgroep binnensportaccommodaties een presentatie gehouden over de binnensport problematiek in Ruurlo. Daarna heeft een kerngroep, met afvaardiging van de werkgroep en de gemeente, de problematieken en de toekomstige behoefte en wensen verder in beeld gebracht. Het resultaat van deze verkenning ligt nu voor in de vorm van een aantal mogelijke scenario’s. De gemeente stelt 25.000 euro beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek. De uitkomsten daarvan zijn medio juni 2018 bekend.

Wethouder Han Boer: “Na de succesvolle afronding van de privatisering van de buitensport liggen alle complexen er tip top bij. Als slotstuk hebben we ons aangesloten bij het Waarborgfonds sport waardoor verenigingen geld kunnen lenen onder garantstelling van de gemeente voor toekomstige investeringen. Nu gaan we aan de slag met de Berkellandse binnensportaccommodaties.”

Haalbaarheidsonderzoek nodig

Het doel van de verkenning en het vervolgproces is te komen tot het toekomst bestendig maken van de binnensportaccommodaties in Ruurlo in kwaliteit, kwantiteit, beheersbaarheid en duurzaamheid.

Kwaliteit en kwantiteit

Beide sportaccommodaties – sporthal en gymzaal - voldoen kwantitatief en kwalitatief niet meer aan de huidige sporttechnische eisen. De huidige maatvoering werkt beperkend voor de functionaliteit en bruikbaarheid van beide accommodaties.
Ook is er sprake van een mismatch tussen vraag naar en aanbod van zaalruimte.  

Duurzaamheid

Zowel de sporthal als de gymzaal zijn ‘op leeftijd’ en het onderzoek richt zich er ook op of een investering in de bestaande accommodaties wel rendabel is in relatie tot de gemeentelijke doelstellingen op het terrein van duurzaamheid. De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn.