Informatieknooppunt Zorgfraude

Berkelland tekent overeenkomst met landelijk Informatieknooppunt Zorgfraude.

Door aan te sluiten bij het samenwerkingsverband kan effectiever opgetreden worden tegen zorgfraude bij zowel PGB- als ZIN aanbieders.

De gemeente Berkelland sluit zich als gemeente aan bij het landelijk Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ). Dit landelijke netwerk van toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en uitvoeringsorganisaties is bedoeld om  fraude in de zorg op te sporen, te onderzoeken en waar nodig te bestraffen. Door aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband is het mogelijk om meer informatie te delen waarmee effectiever opgetreden kan worden tegen zorgfraude.

Waarom meedoen?

Berkelland wil dat goede zorg betaalbaar blijft. Dat staat onder druk, onder andere door misbruik en fraude. Inwoners zijn daar de dupe van. Door aan te sluiten bij IKZ krijgt Berkelland voortaan extra informatie en is het makkelijker om misstanden aan te pakken. Juist omdat zorgorganisaties in meerdere gemeenten actief zijn, is het van grote toegevoegde waarde dat alle gemeenten in de regio de overeenkomst tekenen. Wethouder Van Haaren: ‘Samen met de gemeenten in de regio kunnen we een vuist maken tegen misbruik van zorggeld. Dat komt vooral ten goede aan onze kwetsbare inwoners die zorg heel hard nodig hebben.’

De gemeente Berkelland heeft een zogenaamde bewerkersovereenkomst getekend met het landelijk Informatieknooppunt voor Zorgfraude (IKZ) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het informatieknooppunt verzamelt signalen over en trends in fraude en misbruik van zorg. De gemeente Berkelland is één van de regiogemeenten die de overeenkomst heeft getekend. Ook de andere regiogemeenten hebben of gaan binnenkort de overeenkomst tekenen.

Hoe werkt het informatieknooppunt?

Bij IKZ komen alle signalen over zorgfraude en -misbruik terecht. Organisaties, instellingen en burgers kunnen meldingen doen bij IKZ. Het knooppunt werkt samen met partners zoals belastingdienst, FIOD en CIZ. Zij hebben toegang tot een groot aantal bronnen om fraudesignalen te onderzoeken en aan te vullen met informatie die gemeentes zelf niet kunnen achterhalen. Het verzamelen van gegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gemeentes die een overeenkomst tekenen met IKZ, hebben toegang tot deze uitgebreide informatie en gebruiken dat om fraudegevallen aan te pakken.